دلم برای همه ام ؛ تنگ شده است ... # ردیف


دلم برای همه ام ؛ تنگ شده است ...

درخواست حذف این مطلب

تو را لمس کرده ام

من که متبرک ام کرده اند از ترانه های شیراز

من که تمامی این سال ها

یکی لحظه حتی

خواب به راهم نبرده است

من دست برداشته و

پا بریده توام

تو ماه ابرینه پوش

من دست خط شفای سروش

...

من در غیاب تو

با سنگ سخن گفته ام

من در غیاب تو

با صبح، با ستاره، با سلیمان سخن گفته ام

من در غیاب تو

زخم های بی شمار شب ایوب را شسته ام

من در غیاب تو

کلمات سربریده بسیاری را شفا داده ام

هنوز هم در غیاب تو

ملائک قضا می شود

کبوتر از آرایش آسمان می ترسد

پروانه از روشنایی گل سرخ هراسان است

بگو کجا رفته ای

که بعد از تو

دیگر هیچ ی از بیعت ستاره با نور

سخن نگفت ...


" سید علی صالحی "